Kolbotn hjertesenter avvikler virksomheten

Kolbotn hjertesenter startet 2018. Etter at Fritt behandlingsvalg-ordningen ble stoppet 01.01.23 har vi forsøkt å holde det gående med private pasienter. Nå ser vi oss dessverre nødt til å legge ned grunnet manglende økonomisk grunnlag for videre drift.

Vi vil ta imot pasienter til mai, deretter er det helt slutt. Dersom du har spørsmål rundt tidligere undersøkelser utført ved Kolbotn hjertesenter etter mai, må du ta kontakt med fastlegen eller ditt lokalsykehus.

De elektroniske pasientjournalene vil i løpet av høsten 2023 overføres til Norsk helsearkiv.

Vi beklager dette, og vil samtidig takke for samarbeidet med pasienter, fastleger og lokalsykehus!