EKG og arbeids-EKG

EKG (elektrokardiografi)

Ved taking av EKG brukes elektroder som fanger opp hjertets elektriske signaler. Undersøkelsen er svært nyttig og kan avdekke ulike former for hjertesykdom som kransåresykdom, ledningsblokk og arytmier.

Arbeids-EKG

Ved arbeids-EKG gjøres fortløpende EKG-opptak mens pasienten belastes, enten på sykkel eller tredemølle. På Kolbotn hjertesenter belastes man på sykkel, dette er det vanligste i Norge.

Arbeids-EKG brukes blant annet til å avdekke kransåresykdom som årsak til brystsmerter, utredning av arytmier og objektivisering av funksjonsnivå.

Gjennomføring:

Man bør være kledt i lette og ledige klær (treningsklær) og gode sko (jobbesko). Menn sykler i bar overkropp, kvinner med BH. Med elektroder koblet til overkroppen begynner man syklingen med lett belastning, denne økes trinnvis helt til pasienten ikke orker mer, eller gir seg av andre grunner.