Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg?

Fritt behandlingsvalg var et tilbud der pasienter skulle kunne velge fritt blant godkjente helseaktører, både private og offentlige. Målet var å redusere ventetiden og bedre utredningstilbudet. Etter en lovendring fra 01.01.23 er det nå besluttet å legge ned denne ordningen, og nye pasienter kan ikke lenger komme inn under dette tilbudet.

Pasienter som allerede er i et kontrollopplegg under Fritt behandlingsvalg

Hvis du allerede har blitt undersøkt ved Kolbotn hjertesenter under ordningen Fritt behandlingsvalg, kan det være mulighet for at du fortsatt kan få kontroller  innenfor denne ordningen hvis henvisningen fra fastlegen er mindre enn tre år gammel. Ta kontakt med hjertesenter ved spørsmål.