Fritt behandlingsvalg

Hva er Fritt behandlingsvalg?

Fritt behandlingsvalg er et tilbud der pasienter skal kunne velge fritt blant godkjente helseaktører, både private og offentlige. Målet er å redusere ventetiden og bedre utredningstilbudet. Det offentlige helsevesenet dekker utredningen, slik at pasienten kun betaler vanlig egenandel.

Hva er kravene for å komme inn under dette tilbudet?

For å kunne utredes via Fritt behandlingsvalg, må du henvises til ditt lokalsykehus. Der skal henvisningen rettighetsvurderes innen 10 dager. Du  står da fritt til å velge blant helseaktører som er godkjent i Fritt behandlingsvalg-ordningen.

Hvordan bli henvist:

  1. Fastlegen sender henvisning til lokalsykehuset med kopi til Kolbotn hjertesenter. I henvisningen opplyses det om at pasienten ønsker utredning ved Kolbotn hjertesenter via Fritt behandlingvalg.
  2. Pasienten settes opp til time så snart vi mottar rettighetsvurderingen fra lokalsykehuset.

Hvor finner jeg mer informasjon?

Helsenorge.no har gode informasjonssider om dette tilbudet – les mer her.

Pasientinformasjon Kolbotn hjertesenter til nedlasting (pdf).

Fastlegeinformasjon Kolbotn hjertesenter til nedlasting (pdf).