Langtids-EKG

Langtids-EKG (Holter)

Holter-undersøkelse brukes for å fange opp og kartlegge hjerterytmeforsyrrelser. Pasienten får påkoblet elektroder som kobles til en bærbar EKG-opptaker. Denne bæres kontinuerlig i 24-timer (enkelte ganger lenger), og leveres deretter tilbake til legekontoret for avlesning. Legen vil gjennomgå opptaket for å avdekke om pasienten har arytmier eller ekstraslag av betydning.