Om oss gammel side

Dr. Arnljot Flaa

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Bred klinisk erfaring, tilknyttet Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning, med fokus på akutt hjertesyke pasienter, for eksempel hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjertestans. De senere år også jobbet mye med rytmeforstyrrelser og pacemaker/hjertestarter-behandling. Medisinsk embetseksamen fra Oslo 2002. Godkjent spesialist i indremedisin og kardiologi. Doktorgrad i kardiologi 2009 fra Universitetet i Oslo med tema stress, blodtrykk, fedme og sukkersyke. Publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift. Veileder for flere doktorgradsstipendiater, de senere år med fokus på kransåresykdom, arbeidsbelastning (arbeids-EKG) og utredning av brystsmerter.

Dr. Kristin Angel

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus (AHUS). Bred klinisk erfaring, tidligere også arbeidet ved Oslo Universitetssykehus (OUS). Nå tilknyttet PCI-senteret på AHUS, med fokus på utredning og behandling av trange eller tette krånsårer hos pasienter med brystsmerter, hjerteinfarkt og hjertesvikt. Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 2001. Godkjent spesialist i indremedisin og hjertemedisin. Doktorgrad i hjertemedisin 2012 fra Universitetet i Oslo og OUS med tema åreforkalkningssykdom og risiko for hjertesykdom hos pasienter med leddgiktsykdommer. Har publisert flere artikler i internasjonale tidsskrift.

Dr. Loreta Skrebelyte Strøm

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus (AHUS). Arbeider også som privatpraktiserende kardiolog ved Idrettens Helsesenter (idrettskardiologi). Tidligere arbeidet ved Oslo universitetssykehus. Lang erfaring med utredning og behandling av hjertesykdommer, både i akuttsetting og ved poliklinikk. Hospitering med fordypning i 3D-ekko i Padova, Italia. For tiden aktiv med forskning på atrieflimmer i et doktorgradsprosjekt. Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Vilnius fra 1996. Godkjent spesialist i indremedisin og hjertemedisin. Har publisert i nasjonale tidsskrifter og holdt flere foredrag med fokus på atrieflimmer ved både nasjonale og internasjonale møter og kongresser.

Dr. Ziaullah Kamal

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Bred klinisk erfaring, tilknyttet Pacemaker– og ICD-senteret, med fokus på hjerterytmeforstyrrelser og akutt hjertesyke pasienter, for eksempel hjerteinfarkt, hjertesvikt, synkope og hjertestans. Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 2000. Godkjent spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Sertifisert EHRA (European Heart Rhythm Association) elektrisk hjerte-device spesialist siden 2017.

Dr. Anne Bjørhovde Rossebø

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål, siden 2010. Bred generell kardiologisk erfaring, særlig interesse for ekkokardiografi og klaffefeil. Spesialist i indremedisin fra 2008 og i kardiologi fra 2009. Doktorgrad i kardiologi 2016 om temaet aortastenose. Tidligere jobbet ved Aker sykehus. Bistilling LHL Glittreklinikken/LHL Gardermoen siden 2015. Sitter i styret for Arbeidsgruppe ekkokardiografi i Norsk Cardiologisk Selskap.

Dr. Jostein Nordeng

Inntil nylig jobbet som overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Driver nå forskning ved Senter for klinisk hjerteforskning med et doktorgradsprosjekt knyttet til pasienter med hjerteinfarkt. Nordeng har bred klinisk generell indremedisinsk og kardiologisk erfaring. Interesse for hjerteinfarktbehandling og akuttmedisin. Medisinsk embetseksamen i 2005 ved Universitetet i Oslo. Spesialist i indremedisin i 2015, og spesialist i hjertesykdommer i 2018, etter å ha jobbet ved Arendal sykehus, Ringerike Sykehus og OUS Ullevål.

Dr. Eva Cecilie Knudsen

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Tilknyttet som fagansvarlig lege ved hjertemedisinsk sengepost hvor det utredes pasienter med hjerteklaffesykdom, kransåresykdom, hjertesvikt, hjertemuskelsykdom og rytmeforstyrrelser. Medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Godkjent spesialist i indremedisin og hjertemedisin. Doktorgrad i hjertemedisin fra Universitet i Oslo med tema type 2 diabetes og hjertesykdom. Bistilling LHL Glitreklinikken/LHL Gardemoen fra 2015 til 2018.

Dr. Klaus Murbræch

Overlege ved Kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Doktorgrad med fokus på hjerteskader i forbindelse med kreftbehandling. Lang klinisk erfaring fra flere sykehus. Nå tilknyttet Seksjon for hjerteultralyd.