Om oss

Hjertespesialistene ved Kolbotn hjertesenter:

Dr. Arnljot Flaa

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Tilknyttet Hjertemedisinsk intensiv og overvåkning.

Dr. Kristin Angel

Overlege ved Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Jobber som invasiv kardiolog med fokus på utredning og behandling av trange eller tette krånsårer hos pasienter med brystsmerter, hjerteinfarkt og hjertesvikt.

Dr. Loreta Skrebelyte Strøm

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus (AHUS). Arbeider også som privatpraktiserende kardiolog ved Idrettens Helsesenter (idrettskardiologi). 

Dr. Ziaullah Kamal

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål. Bred klinisk erfaring, tilknyttet Pacemaker– og ICD-senteret, med fokus på hjerterytmeforstyrrelser og akutt hjertesyke pasienter, for eksempel hjerteinfarkt, hjertesvikt, synkope og hjertestans.

Dr. Anne Bjørhovde Rossebø

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål, siden 2010. Lang generell kardiologisk erfaring, de siste årene tilknyttet ved Ekkosenteret ved Ullevål.

Dr. Eva Cecilie Knudsen

Overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Tilknyttet som fagansvarlig lege ved hjertemedisinsk sengepost.

Dr. Klaus Murbræch

Overlege ved Kardiologisk avdeling på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Tilknyttet Seksjon for hjerteultralyd.

Dr. Sverre Ottar Njålla

Mangeårig overlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus.

Dr. Magnus Heldal

Tidligere seksjonsoverlege ved Arytmiseksjonen, Oslo universitetssykehus, Ullevål. De siste 15 år generell kardiolog utenfor sykehus i henvisningspraksis, «Avtalespesialist» en del av Helse SørØst RHF.

Dr. Lars Gunnar Klæboe

Overlege ved Ekkoseksjonen, Akershus universitetssykehus. Tidligere jobbet ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet og Ullevål.