Ultralyd av hjerte og halskar

Ultralyd av hjerte (ekko cor)

Ultralyd av hjertet brukes til å fremstille levende bilder av hjertet. Dette muliggjør vurdering av hjertets oppbygning og funksjon.

Gjennomføring:

Undersøkelsen foregår liggende på en benk med bar overkropp. Man kobles til EKG-elektroder. Legen undersøker så hjertet fra ulike vinkler. Undersøkelsen tar 20-40 minutter avhengig av problemstilling og funn.

Ultralyd av halskarene

Ultralyd av halskarene er en undersøkelse av pulsårene på halsen. Her kan man på en enkel måte utrede i hvilken grad det finnes påleiringer og såkalte plakk i blodåresystemet.